هر که از راه رسید ناخنکی زد قلب مرا

آمدند تیشه به دست بزنند اصل مرا

تو هم ای یار بزن نا خنکی قلب مرا

تیشه ات تیز کن و بزنش اصل مرا

/ 0 نظر / 7 بازدید