گاهی وقتا که میخوام به یاد تو گریه کنم...

اشک بی حسیه من ، گونه هام رو میسوزونه...

تا مییاد خنده روی لبای من جون بگیره...

یاد چشمات روی لبخند منو می پو شونه...

/ 0 نظر / 6 بازدید