به راستی چقدرسخت است

به راستی چقدرسخت است

خندان نگه داشتن لب ها در زمان گریستن قلب ها

و تظاهر به خوشحالی در اوج غمگینی

و چه دشوار و طاقت فرساست گذراندن روزهایی تنهایی وبی

یاوری

درحالی که تظاهر می کنی هیچ چیز برایت اهمیت ندارد


اما چه شیرین است درخاموشی وتنهایی به حال خود گریستن

دلم گرفته به اندازه ی تمامی دلتنگی های دنیا دلتنگم

دلم گرفته به اندازه ی تمام تنهایی های عالم تنهایم

دلم شکسته به اندازه ی تمام بی کسی های دنیا بی کسم

دلم شکسته به اندازه ی تمام انتظار عالم انتظار کشیده ام

اما...انتظار...انتظار...فقط انتظار...

عشقم عمرم نفسم

ای کسی که کل زندگیمو پر کردی

تمام زندگیم به خدایی خدا تنها با وجود تو اروم میگیره

اگر روزی می امد که قرار بود خدا ارزوی هر کسی را بر اورده کند تنها

 ارزوی من 1 بار

دیدن دوباره ی تو

بود و ارزوی تو ندیدن من حال نمی دانم خدا کدام را قبول می کرد

/ 0 نظر / 7 بازدید