ستاره

 

در بی کرانه ی این آسمان ِ تنهایی

  حال ِ ستاره ی من

  اصلا ، خوب نیست .

  آن وقتهای نه چندان دور

  از بام ِ  این ستاره

  امواج  ِ نور ، می بارید

  اینک

  از آن ستاره ، فقط

  کور سویی

  برجاست ؛

  حال ِ ستاره ی من

  اصلا ، خوب نیست ...

/ 0 نظر / 6 بازدید