هـمــدم

در اندیشه بودم

  که هـمـدم تـرین  کــس

  مــرا  کیست؟

      ...

  تـــو  رفـتــــی

  غـمـت  مــانـده  بر جای  ...

  غـــم  ِ تــو

  عجب  دلبر  ِ بـاوفـایــی ست !

  که هر  روز  و هر شب

   مــرا  

  همـدم  و   همنشین  است

/ 0 نظر / 6 بازدید