فاصله

وقتی    که   پای    قافیه ام   لنگ  می شود

 

یا    کوچه     های خاطره  پر سنگ می شود

 

گاهی     که باز   روح    مرا  سنگ  می زنند

 

وقتی    که  آه   جای   دلم   تنگ   می شود

 

وقتی    برای    با   تو    نبودن   بهانه   هست

 

وقتی     سکوت  خانه  پر از  زنگ    می شود

 

وقتی همیشه  جرم   دلم   بی گناهی  است

 

وقتی    وجود   و   بودن  من   ننگ  می شود

 

وقتی   برای   سادگی ام     خنده    می کنند

 

وقتی    سکوت   هم    پر    نیرنگ   می شود

 

وقتی      هنوز   فاصله   ها   عادلانه   نیست

 

وقتی   که  نقش  عاطفه  کم رنگ   می شود

 

وقتی   برای   رفتن     خود    دیر    می کنیم

  

وقتی  که  دست  مصلحتی  چنگ می شود

 

گاهی  برای  گفتن  خود    شعر   می شوم

 

وقتی    که  پای  قافیه ام   لنگ    می شود

/ 0 نظر / 6 بازدید