عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کند و تو از او رسم محبت بیاموزی.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

The image “http://niloofaraneh68.persiangig.com/image/zendan.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

بلکه گذاشتن سدی در برابر

رودیست که از چشمانت جاری است.


عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه پنهان کردن قلبی است

که به اسفناک ترین حالت شکسته است.


عمیق ترین درد زندگی مردن نیست بلکه نداشتن شانه های محکمی

 است که بتوانی به آن تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی.

http://img.timeinc.net/time/2002/salgado/images/01.jpg
عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه ناتمام ماندن قشنگترین داستان

زندگی است که مجبوری آخرش را با جدایی به سرانجام برسانی.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه نداشتن یک همراه واقعیست

که در سخت ترین شرایط همدم تو باشد. 
 http://rangineblog.persiangig.com/image/ax 8/gam.jpg

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

http://akshas.files.wordpress.com/2007/03/alone.jpg

بلکه به دست فراموشی

سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است.

 http://iranrooz.persiangig.com/image/pic-love/ghame_eshsh.jpg

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست


بلکه یخ بستن وجود آدم ها و

بستن چشم هاست !

/ 0 نظر / 82 بازدید