به نام آنکه عشق را عاشقانه معنا کرد

شب پره ها به پرواز در آمدند و عطر شب بوها در فضای ستاره ها پیچید.

داس ماه به چیدن گلهای نورانی شکوفا شده در آسمان بر آمده و خواب از چشمان شب زنده داران عاشق ربوده است.

اینک که من به ماه می نگرم

در سرزمینی دور می دانم که او نیز این چشم انداز را می نگرد

و

پرتو درخشان ماه پیک محبت ما خواهد بود.

/ 0 نظر / 28 بازدید