طوفان

 

هرگز گمان نداشتم

  عـُمر ِ گل  ِ سرخ

  این قدر

  کوته است !

      ...

  در هم شکسته ام

  از نامهربانی  ِ طــــوفــان ؛ 

  گلبرگ های سرخ  ِ تو را

  همراه  بــا  دل ِ  ویــــرانـم

  یکباره ... هرچه بود

  با خود  بــُرد .

/ 0 نظر / 7 بازدید