قول وقرار

قول و قرارمون یادته

اون روزا رو یادته

روزایی که نفهمیدیم چی شد

صبحش به عشق هم چشمامون رو به دنیا باز میشد

شبش به عشق دیدار فردا غم جدایی رو فراموش میکردیم

اون روزا رو یادته

شاپرکا رو یادته

شاپرکا بهش بگین...

چه زود گذشت نفهمیدیم چی شد

حالا باید اون روزا رو به خواب دید

کنار هم بودن ...

تو خوابشم جذابه مثل همیشه

با اون لباش خواب رو از چشمات میبره

اون روزا گذشت تموم شد

مثل طوفانی که از هم پاشید

***

هر جا هستی خوش باشی و خوشبخت

/ 0 نظر / 6 بازدید