ای نازنین عشق

آی نازنین عشقم

باز دوباره صبح شد ، من هنوز بیدارم

کاش می خوابیدم ، تو رو خواب می دیدم

خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه

دل نمی دونه چه کنه با این غم

آی نازنین عشقم

بیا رسید وقت درو ، مال منی از پیشم نرو

بیا سر کارمون بریم ، درو کنیم گندما رو

بیا بیا نازنین عشقم ، نازنین عشقم

آی عشقم عشقم، ای نازنین عشقم

/ 0 نظر / 13 بازدید