سفر ِ سرد

شهری که نیست از تو نشان ، دلنواز نیست

  جز قاب ِ خاطره های تو ،  ناز نیست

.

  یک سینه غم لبالب  و  درمان نمی شود

  چیزی به غیر ِ روی مه ات، چاره ساز نیست

.

  نام ِ بهار  ،  ورد ِ زبان ها  ولی چه سود

  بانگ ِ چکاوکان به چمن ، نغمه ساز نیست

.

  عطر ِ تن ات به باغ ِ خیالم نشسته است

  بوی بهار و عطر ِ پیرهنت ، همتراز  نیست

.

  ماندم چو زورق ِ تنها ، در این سفر

  زورق ، ز ِ موج ِآب ، دمی  بی نیاز نیست .

/ 0 نظر / 8 بازدید