سکوت نهفته.........

http://up.iranblog.com/Files0/5feeab115c014f9fb65c.jpg

 

دای چک چک اشکهایت را از پشت دیوار زمان می شنوم و

 

 می شنوم که چه دلتنگ در کنج سکوت شب ‌،

 

 برای ستاره ها ساز دلتنگی می زنی و من می شنوم

 

می شنوم هیاهوی زمانه را که تو را از پریدن و پرکشیدن باز می دارد

 

 آه ، ای شکوه بی پایان ای طنین شور انگیر من می شنوم

 

 به آسمان بگو که من می شکنم ! هر آنچه تو را شکسته و

 

می شنوم هر آنچه در سکوت تو نهفته....

/ 1 نظر / 17 بازدید