از صبح یه حال عجیبی دارم ... نمیدونم چم شده ولی انگار به پوچی رسیدم ... شده شما هم یه روز از خواب بیدار بشین وپیش خودتون بگین چرا اومدین دنیا...

منم امروز این حال رو دارم ... البته تا حالا خیلی زیاد اینجوری شدم ... ولی امروز فقط سوالای جور واجور تو ذهنمه... سوالایی که از هر کی بپرسم میگه کافر شدی...

راستی من اگه بخوام جواب سوالاتی که مثل خوره بجونم افتاده رو بدونم کافر شدم ...

اگه بخوام بدونم خدا یعنی چی ، یعنی کی ، کافر شدم؟

اگه بخوام دلیل به دنیا اومدنم رو بدونم ، کافر شدم؟

اگه بخوام دلیل فقیر و غنی بودن ، عدالت رو بپرسم ، کافر شدم؟

اگه بخوام بدونم چرا یکی همه چیز داره ، یکی فقط بدبختی داره ، کافر شدم؟

اگه بخوام بدونم باید عاشق کی بشیم و چرا عاشق میشیم ، کافر شدم؟

اگه بخوام بدونم...

به نظرتون من کافر شدم؟

/ 0 نظر / 13 بازدید