مردن

این روزا حال مردنو ندارم

خیال غصه خوردنو ندارم

نه خیلی خسته ام،نه خیلی پیرم

نه از گل و نه از پرنده سیرم

دنیا اگه گمم کنه مهم نیست

خوراک مردمم کنه مهم نیست

مهم اینه که هر نفس تو باشی

حتی تو گوشه ی قفس تو باشی

مهم اینه تو خاطرت بمونم

هر جا باشم مسافرت بمونم

از اینجا و از اونجا رونده ت منم

برکه ی خرد تنها مونده ت منم

پروانه ی تو پیله مونده ت منم

بلبل پشت میله مونده ت منم

کاشکی یه امشب ببینم خوابتو

خواب نگاه گرم و بی تابتو

یه خونه ی نقره نشون نمی خوام

خورشید و ماه و کهکشون نمی خوام

یه پر می خوام رهاترین پر باشه
/ 0 نظر / 8 بازدید